ออนไลน์
2
วันนี้
170
วานนี้
97


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ระบบประวัติบุคลากรองค์กรท้องถิ่น


ระบบประวัติบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบประวัติบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานในการจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคลากรของหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำให้สะดวกในการค้นหา จัดทำรายงาน และแสดงผลข้อมูลประวัติบุคลากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สถิติเว็บไซต์
 
ความสามารถของระบบ

1.ระบบนี้มีความง่ายต่อการใช้งาน สามารถทำการบันทึกข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มงานบุคคล

2.สามารถจัดเก็บประวัติข้อมูลส่วนตัว สังกัด ตำแหน่งงาน ข้อมูลการทำงาน และรายละเอียดที่อยู่ของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง

3.สามารถจัดเก็บประวัติบุคลากรเกี่ยวกับตำแหน่งงานและเงินเดือน จัดทำรายงาน และสามารถพิมพ์ข้อมูลของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง

4.สามารถจัดเก็บประวัติบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาและฝึกอบรม จัดทำรายงาน และสามารถพิมพ์ข้อมูลของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง

5.สามารถจัดเก็บประวัติบุคลากรเกี่ยวกับการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำรายงาน และสามารถพิมพ์ข้อมูลของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง

6.สามารถจัดเก็บประวัติบุคลากรเกี่ยวกับการลาและการกระทำผิดทางวินัย จัดทำรายงาน และสามารถพิมพ์ข้อมูลของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง

7.สามารถจัดเก็บประวัติบุคลากรเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและความดีความชอบ จัดทำรายงาน และสามารถพิมพ์ข้อมูลของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง

8.สามารถจัดทำรายงาน และสามารถพิมพ์ ใบ ก.พ. 7 ได้อย่างถูกต้อง

9.สามารถค้นหา รายชื่อบุคลากร และประวัติเกี่ยวกับตำแหน่งงาน เงินเดือน การทำงานของบุคลากรในหน่วยงานได้

10. มีระบบรักษาความปลอดภัยและกำหนดสิทธิการใช้งาน โดยผู้ใช้ทุกคนจะต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และจะต้องป้อนก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรม ทั้งนี้เพื่อต้องการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้ระบบไว้ และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น


 
ตัวอย่างระบบประวัติบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์